Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů

Tento "nástin" výpočtu by měl jednotlivému Zájemci o naši službu orientačně přiblížit předpokládanou cenu objednávané láhve se zvoleným obsahem lihového nápoje. Svým výpočtem, si tak Zájemce může udělat svoji orientační představu o finanční nákladovosti zhotovení jeho objednávky.

 

 

 

KALKULACE NÁKLADŮ