Lihoviny, lihové nápoje, likéry (originální produkce) » Lihový kávový výluh pro cukrářskou výrobu 1 lt

Lihový kávový výluh pro cukrářskou výrobu 1 lt

Dostupnost: skladem
Výrobce: Sagras, a.s.
Cena bez DPH: 264 Kč
Cena: 320 Kč
Množství:


Složení:

 

Káva "Arabica" (100 g/lt), potravinářský etanol, voda, fruktoza

37,5 % vol.

 

Cena bez spotřební daně:

 

1 litr = 190,- Kč (včetně DPH)

 

Cenu bez spotřební daně lze uplatnit:

 

Při prokazatelném použití v následné cukrářské výrobě lze uplatnit požadavek - osvobození tohoto zboží od spotřební daně za alkohol (dle § 71 odst. 1, písm. a ) zákona o spotřebních daních). Posouzení tohoto požadavku provádí místně příslušný úřad Celní správy na základě žádosti uplatňovatele výše uvedeného požadavku. Místně příslušný úřad Celní správy po posouzení pak vydá uplatňovateli "Povolení k příjímání a užívání výrobků osvobozených od daně" (dle § 72, odst. 4, zákona o spotřebních daních). Uplatňovatel, před koupí zboží, předložením platného "Povolení k přijímání a užívání výrobků osvobozených od daně" prodejci (dle § 72 odst. 1, písm. zákona o spotřebních daních), má nárok na osvobození tohoto zboží od spotřební daně za alkohol.

 

 

Výrobce: Sagras, a.s., Bystřice nad Pernštejnem